De Huurderskoepel Laurentius houdt 31 mei a.s. om 14.00 uur haar Jaarvergadering in De Koe in Princenhage.

Programma
1. Opening / mededelingen
2. Verslag 6 juli 2021
3. Jaarverslag 2021 secretaris
4. Jaarrekening 2021, begroting 2022 en accountantsverklaring
5. Klimaatadaptatie (Anneke van Veen, gastspreker)
PAUZE
6. Vooruitblik 2022
7. Warmtekosten
8. Rondvraag en sluiting

Al onze leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen via e-mail of per reguliere post. Bent u lid, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via [email protected] of het contactformulier op onze website.

Hier kunt u zich ook gratis en vrijblijvend aanmelden als lid als u dat nog niet bent.

Graag tot 31 mei!

Bestuur Huurderskoepel Laurentius