Bericht van de gemeente Breda 

Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de geldende bijstandsnorm of tot 110% van de AOW-norm) krijgen een tegemoetkoming van € 800 voor de stijgende energiekosten.

Laag inkomen

Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld moet laag zijn. In de tabel staat welke bedragen gelden.

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, netto maandinkomen niet hoger dan:
alleenstaande en alleenstaande ouder : € 1201
gehuwd/samenwonend : € 1716

 

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, netto maandinkomen niet hoger dan:
alleenstaande en alleenstaande ouder  : € 1443
gehuwd/samenwonend  : € 1979

 

Heeft u een uitkering?

 • Iedereen met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ) krijgt het bedrag vanzelf vóór 1 mei 2022 op de bankrekening gestort.
 • Iedereen met aanvullende bijstand op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) krijgt het bedrag vanzelf vóór 1 juli 2022 op de bankrekening gestort. De gemeente krijgt gegevens van de Sociale Verzekeringsbank.

Heeft u geen uitkering, maar wel een laag inkomen?  U kunt zelf energietoeslag aanvragen vanaf 1 mei 2022.

U kunt energietoeslag aanvragen als:

 • u in Breda woont;
 • u geen uitkering van de gemeente heeft, maar wel een laag inkomen (in de tabel op deze pagina staat welk bedrag voor u geldt);
 • u een huishouden vormt en de energienota betaalt;
 • u in ieder geval 3 maanden een laag inkomen heeft op de datum van de aanvraag;
 • u ouder bent dan 21 jaar.

Hulp nodig bij aanvragen

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u (vanaf 1 mei) contact opnemen met Zorg voor elkaar Breda(externe link). U stuurt een e-mail naar [email protected](link stuurt een e-mail) of u belt telefoonnummer (076) 525 15 15.

Wie komt niet in aanmerking

 • Inwoners die verblijven in een inrichting of een verpleegtehuis.
 • Inwoners zonder woning (dak- en thuislozen) en zonder energiekosten
 • Studenten.
 • Jongeren onder 21 jaar, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) niet in onderhoud kunnen voorzien.
 • Kostendelers, tenzij zij aan kunnen tonen dat zij hoge energiekosten hebben. Zij kunnen dan vanaf 1 mei 2022 een aanvraag indienen.