Is uw huur in de afgelopen jaren verhoogd als gevolg van een inkomensafhankelijke huurverhoging lees dan deze publicatie van de Woonbond met nog meer aandacht daar u er financieel beter van kan worden.

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

De Woonbond voerde eerder een collectieve rechtszaak tegen Belastingdienst en verhuurders over het verstrekken van de gegevens. De rechter oordeelde in die zaak dat de Woonbond niet ontvankelijk was. De individuele claim aan de Belastingdienst was nu wel succesvol.

Voor meer informatie én de modelbrief om de schadevergoeding aan te vragen verwijzen wij u graag naar de site van de Woonbond https://www.woonbond.nl/nieuws/belastingdienst-moet-schade-gluurverhoging-vergoeden