Gemma van den Maagdenberg heeft op persoonlijke gronden besloten terug te treden als bestuurslid van de koepel.

Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar alle goeds.

Bestuur Huurderskoepel Laurentius