Het aantal inwoners van Breda dat moeite heeft rond te komen wordt steeds groter. De toenemende energiekosten spelen hierin een grote rol. Daarom heeft het college van Burgemeester & Wethouders besloten om de energietoeslag te verhogen van 800 naar 1300 euro. Daarnaast wordt het voor meer mensen mogelijk een beroep te doen op deze toeslag doordat de norm wordt verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm of AOW-norm.

Marike de Nobel, wethouder armoedebestrijding: “We willen inwoners op allerlei manieren helpen om te voorkomen dat zij in de schulden komen door de sterk stijgende energiekosten. Door de energietoeslag voor meer inwoners beschikbaar te stellen dragen we daaraan bij. Maar er is meer nodig. Daarom zijn we eerder dit jaar al gestart met een focusteam energie. Dit team zorgt voor advies en ondersteuning op maat. Het helpt huishoudens met zowel schuldhulpverlening, werk, voorlichting en energiebesparing om het inkomen te vergroten en het isoleren van de woning”.

Verhoging energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een energietoeslag ontvangen. Mensen met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente hebben deze toeslag automatisch ontvangen. Andere inwoners die hiervoor in aanmerking komen kunnen deze toeslag zelf aanvragen. Tot juli 2022 was het richtbedrag voor de energietoeslag vanuit de Rijksoverheid 800 euro. De gemeente Breda heeft besloten dit bedrag te verhogen naar 1300 euro. Inwoners die al een energietoeslag hebben ontvangen, ontvangen binnenkort automatisch een nabetaling van 500 euro. Inwoners die nu nog een aanvraag indienen en toegekend krijgen, ontvangen meteen 1300 euro.

Meer huishoudens toeslag

Ook het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor de energietoeslag is verhoogd. Tot nu toe konden inwoners met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm of AOW-norm een toeslag aanvragen. Nu is besloten deze norm te verruimen naar 130% van de bijstandsnorm of AOW-norm. Dit betekent dat niet 12.000 maar 14.000 huishoudens in aanmerking komen voor de toeslag. Hierdoor kunnen we een grotere groep inwoners bereiken die te kampen heeft met de fors gestegen energiekosten en hierdoor in de financiële problemen komt.

Studenten

Studenten die problemen krijgen met hun energierekening kunnen een aanvraag via de bijzondere bijstand doen.

Meer info