U zult begrijpen dat het bestuur van de Huurderskoepel in deze uitzonderlijke tijden haar werkzaamheden op een lager pitje heeft moeten zetten.

Wel willen wij u melden dat het conceptverslag van onze Jaarvergadering van 3 maart jl. op aanvraag voor onze leden beschikbaar is. U kunt een digitale versie aanvragen via het contactformulier op onze website, of door een e-mail te sturen aan [email protected]

Vaststelling van het verslag staat op de voorlopige agenda van onze volgende ledenvergadering. Deze is gepland voor 3 november a.s., om 14.00 uur in De Poelewei.

Hopelijk is de situatie tegen die tijd zodanig verbeterd, dat het leven weer zijn normale loop heeft kunnen nemen.

Wees tot dan voorzichtig en blijf gezond!

Huurderskoepel Laurentius