Geachte leden,

Naar aanleiding van de meest recente maatregelen in verband met het coronavirus beraadt het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius zich momenteel over de algemene ledenvergadering van 13 oktober a.s.

Op basis van het aantal aanmeldingen dat eind deze week ontvangen is, zal de HKL begin volgende week  een beslissing nemen over óf en hoe de ALV doorgang kan vinden – bijvoorbeeld in de vorm van twee kortere sessies.

Vanzelfsprekend publiceren wij ons besluit op onze website en zullen wij iedereen die zich heeft aangemeld ook rechtstreeks per e-mail informeren.

Hartelijke groet en blijf gezond,

Bestuur Huurderskoepel Laurentius