De Huurderskoepel Laurentius neemt met de huurdersorganisaties van Alwel en WonenBreburg Breda in het samenwerkingsverband Gezamenlijke Huurderskoepels Breda als volwaardig partner deel aan Bredase Alliantie met de gemeente en de Bredase corporaties. Eind maart deed de GHK een dringende oproep aan de Bredase politiek in verband met de toenemende zorg over de Bredase woningmarkt. U kunt de oproep hier lezen.

Breda Vandaag en BN DeStem (geen link) plaatsten een artikel naar aanleiding van de oproep.