Beste bewoners,

Wij krijgen te maken met een enorme verhoging van de energielasten.

De gasprijs stijgt tot vreselijke hoogte en daarom is het goed dat de overheid heeft ingegrepen.

Huishoudens in Nederland kunnen dit jaar een verlaging van de energiebelasting tegemoet zien van € 400,-. Deze wordt verrekend via de energierekening.

Daarnaast, en dat is erg belangrijk, kunnen huishoudens met een inkomen op of rond het sociale minimum terecht bij de gemeente voor een extra energietoeslag. Als u bijvoorbeeld moet rondkomen van enkel AOW of een bijstandsuitkering, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 200,-

Het streven is om in het eerste kwartaal van 2022 tot uitbetaling van deze toeslag over te gaan. Voor inwoners met een uitkering gebeurt dit automatisch. Anderen die in aanmerking komen, waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen, kunnen zich melden bij de gemeente.

Er zijn op dit moment nog geen details beschikbaar over hoe en wanneer u zich kunt aanmelden. Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aanlopen, kunnen hulp aanvragen bij de gemeente Breda.

Houd de website van de gemeente Breda goed in de gaten. Wanneer er meer informatie bekend is, zullen wij die wij die ook op onze eigen website publiceren.