Op onze algemene ledenvergadering van 26 november 2019 kondigden wij aan dat wij in een pilot van één jaar feedback van onze achterban over diverse onderwerpen willen verzamelen via onze website. Uw reacties kunnen wij, waar van toepassing, gebruiken in onze gesprekken met Laurentius. Onze eerste vraag betreft de veiligheid in uw complex.

Hoe ervaart u de veiligheid in uw complex? Wat zou er naar uw mening kunnen verbeteren?

Stuur uw antwoord voor 27 maart naar [email protected], of reageer middels het contactformulier op onze website.

Medio april zullen wij op onze website een korte terugkoppeling geven over de reacties en eventuele vervolgacties van onze kant.