Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019

Met deze circulaire MG 2018-01 informeert het Ministerie allen over het huurprijsbeleid voor 2018, deels met ingang van 1 januari 2018 en deels met ingang van 1 juli 2018, tot en met 30 juni 2019 en de daarbij van toepassing zijnde parameters.

De maximale huursomstijging voor woningcorporaties voor 2018 is 2,4% (inflatie van 1,4% plus 1 procentpunt). Voor een nadere uitleg van het begrip huursomstijging verwijs ik u naar de bijlage.

Het maximale huurverhogingspercentage voor de lagere inkomensgroep is inflatie  + 2,5 procentpunt dus in totaliteit 3,9%.

Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056 is de maximale huurverhoging per 1 juli 2018 gelijk aan 3,9% (1,4% inflatie + 2,5 procentpunt). Ook voor huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden is de maximale huurverhoging per 1 juli 2018 gelijk aan 3,9%.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056 is de maximale toegestane huurverhoging gelijk aan 5,4% (1,4% inflatie + 4 procentpunt).

De woningcorporaties zullen alle huurders tijdig informeren over de voor hen van toepassing zijnde huurverhoging per 01-07-2018

2018-03-06T13:02:20+00:00