De Bredase corporaties hebben samen ongeveer 30% van de Bredase woningmarkt in hun bezit. De Gezamenlijke Huurderskoepels Breda vertegenwoordigen daarmee de belangen van bijna een derde van de inwoners van onze stad. Wil jij daar een bijdrage aan leveren? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar [email protected].

Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK)
De GHK wordt gevormd door bestuursleden van de huurdersorganisaties van de drie Bredase woningcorporaties: Bewonersplatform Wonen-Breburg Breda, Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda en Huurderskoepel Laurentius. Ze zijn allen huurders en zetten zich op vrijwillige basis in voor hun medehuurders. Ze worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Prestatieafspraken
In Breda worden prestatieafspraken over de woningmarkt gemaakt door de gemeente, de Bredase corporaties en de GHK, en vastgelegd in de Bredase Alliantie. Juist onder corporatiehuurders bevinden zich vaak minder draagkrachtige en kwetsbare mensen. Het is daarom extra belangrijk dat op hun belangen gelet wordt.

Vertegenwoordiger GHK
Uitvoering van de prestatieafspraken wordt binnen de Alliantie georganiseerd en gemonitord door de Uitvoeringsgroep (UVG). De GHK heeft een eigen vertegenwoordiger in de UVG, die toeziet op het huurdersperspectief. Relevante stukken en thema’s worden voorbereid met de leden van de GHK, zodat je ons standpunt duidelijk kunt overbrengen. Er zijn acht Uitvoeringsgroepen en vier GHK-overleggen per jaar van elk ongeveer twee uur. Deze vinden allemaal tijdens kantooruren plaats in Breda. Wij zoeken met onmiddellijke ingang iemand die ons wil vertegenwoordigen.

Iets voor jou?
Heb jij affiniteit met huurdersbelangen en de (sociale) woningmarkt? Schrik je niet terug voor het lezen van (complexe) ambtelijke stukken? Ben je bereid en in staat om je te verdiepen in de verschillende aspecten van de (Bredase) woningmarkt? Ben je communicatief sterk en voel je je niet snel geïntimideerd? Dan ben jij degene die we zoeken! Bekendheid met/ervaring in de publieke en/of corporatiesector is een pre. Je hoeft zelf geen huurder te zijn.

Geïnteresseerd of behoefte aan meer informatie? Meld je dan: [email protected].