Uiterlijk morgen, 22 februari, ontvangen leden de uitnodiging voor onze Jaarvergadering 2023 op 7 maart a.s.

Locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, 4817 JP Breda, 076 – 522 49 83
Tijd: 14.00 – 17:00 uur

Programma
1. Opening / mededelingen
2. Verslag 18 oktober 2022
3. Voorlichting brandveiligheid (Brafon)
PAUZE
4. Bestuursverkiezing
5. Jaarverslag 2022 secretaris
6. Jaarrekening 2022, begroting 2023 en accountantsverklaring
7. Vooruitblik 2023
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag en sluiting

Bent u lid, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Laat ons dat dan weten via het contactformulier op deze website, of stuur een bericht naar [email protected].

Graag tot 7 maart!