De voor 25 juni a.s. geplande ledenbijeenkomst in ’t Houwke komt te vervallen. Over de bijeenkomst van 26 november volgt t.z.t. meer informatie.