Huurt u een woning van Laurentius maar kent u de Huurderskoepel Laurentius nog niet? Kom dan 8 september a.s. kennismaken met ons bestuur tijdens een van onze vrije inloopsessies in Pluspunt De Wisselaar, Tielrodestraat 49 in Breda. Van 14.00 – 16.00 en 19.00 – 21.00 zijn onze bestuursleden, zelf ook allen huurders van Laurentius, aanwezig om een toelichting te geven op onze werkzaamheden en vragen te beantwoorden. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Aanmelden hoeft niet, maar mag wel op [email protected]

De Huurderskoepel Laurentius behartigt de belangen van alle huurders van Laurentius. Periodiek praten wij met Laurentius over beleidszaken. Ook hebben wij het recht advies te geven over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over huurverhoging en servicekosten, het sloop- en onderhoudsbeleid, de portefeuillestrategie en het voorraadbeleid (aan-/verkopen van woningen) van Laurentius. Als bestuur vinden wij het belangrijk om de contacten met onze medehuurders, bewonerscommissies en andere belangenbehartigers van huurders van Laurentius te intensiveren. Mede namens u brengen we tenslotte advies uit over zaken die voor ons allemaal van groot belang zijn en die uw en onze portemonnee (in)direct raken.

Heeft u interesse in het beleid  van Laurentius en wilt u zich daarin verdiepen? Praat erover mee door lid te worden van de Huurderskoepel Laurentius. Wilt u een actieve inhoudelijk bijdrage leveren? Overweeg dan een bestuurslidmaatschap.

Ook als u niet zelf actief mee wilt denken en praten over het beleid van Laurentius is het nuttig om lid te worden. Een grote achterban maakt van de Huurderskoepel Laurentius een waardige gesprekspartner van de woningcorporatie, die daadwerkelijk de spreekbuis is voor een groot deel van de huurders. Lidmaatschap is gratis en geheel vrijblijvend.

NB Het kan zijn dat de inloopsessies moeten komen te vervallen onder invloed van de maatregelen ter beperking van het coronavirus. Houd onze website begin september daarom goed in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Zonder tegenbericht hopen wij u 8 september te kunnen ontmoeten in Pluspunt De Wisselaar.