1 oktober jl. ondertekenden wij in Bavel de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met Laurentius.

U leest de huidige versie hier.

Jessie Bekkers en Jeanne Klip na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst