Voor de jaren 2020 tot 2024 legden de gemeente Alphen-Chaam, Laurentius en de Huurderskoepel Laurentius 12 december jl. vast hoe zij gaan bijdragen aan de lokale doelstellingen op het gebied van wonen: de prestatieafspraken. Een belangrijk uitgangspunt is dat Laurentius zich de komende jaren bij nieuwe activiteiten alleen richt op de gemeenten in haar kernwerkgebied: Breda en Alphen-Chaam. De afspraken gaan over allerlei onderwerpen die met wonen te maken hebben. Van betaalbaarheid tot leefbaarheid, van energiebesparing tot wonen en zorg.

Wat spraken de corporatie en de gemeente bijvoorbeeld af?

  • Net als in voorgaande jaren blijft Laurentius zich inzetten voor voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens in de gemeente Alphen-Chaam.
  • Laurentius houdt de huren zoveel mogelijk betaalbaar en beperkt de verkoop van sociale huurwoningen. Ook neemt Laurentius haar aandeel in de huisvesting van statushouders.
  • Laurentius zet ook de inzet van wijkconsulenten en buurtbeheerder voort. Samen met de bewoners zorgen zij ervoor dat de woonomgeving in orde blijft, ze blijven in contact met bewoners en signaleren problemen om ook weer snel tot een oplossing te kunnen komen.
  • De huurwoningen van Laurentius in de gemeente hebben gemiddeld een energielabel B. Laurentius werkt aan een investeringsprogramma om haar woningvoorraad richting 2030 nog energiezuiniger te maken.

De gemeente zal in 2020 een opnieuw een onderzoek laten uitvoeren naar de werking van de woningmarkt. Laurentius en de Huurderskoepel worden daar bij betrokken.

Vlnr: Jessie Bekkers (directeur-bestuurder Laurentius), Jeanne Klip (voorzitter Huurderskoepel Laurentius) en Erik Wilmsen, wethouder Gemeente Alphen-Chaam