Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2019

Met deze circulaire MG 2018-02 informeert het Ministerie allen over het huurprijsbeleid voor 2019, deels met ingang van 1 januari 2019 en deels met ingang van 1 juli 2019, tot en met 30 juni 2020 en de daarbij van toepassing zijnde parameters.

De huurprijzen in de sociale sector mogen maximaal stijgen met 4,1% of 5,6% (vanaf een huishoudinkomen van €42.436,-) . Voor corporaties geldt dat het gemiddelde aan huurstijgingen volgend jaar niet hoger mag zijn dan 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt hierin mee.  Voor een nadere uitleg van het begrip huursomstijging verwijs ik u naar de bijlage

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes hebben begin deze week een Sociaal Huurakkoord gesloten om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het ministerie geeft aan dat de nodige wetswijzigingen voor 2019 uit het huurakkoord niet op tijd gemaakt konden worden, waardoor de maximale percentages voor 2019 hoger liggen dan in het Huurakkoord. Ze geeft aan dat corporaties zelf wel kunnen kiezen voor een lagere gemiddelde huurstijging. Aangezien corporaties instemden met het Huurakkoord, verwachten wij ook dat ze dit zullen doen

De woningcorporaties zullen alle huurders tijdig informeren over de voor hen van toepassing zijnde huurverhoging per 01-07-2018

2019-01-19T17:27:00+00:00