Heeft u een relatief laag inkomen en een hoge huur? Dan heeft u als sociale huurder van een woningcorporatie recht op huurverlaging. Het gaat om een wettelijk recht dat één jaar (alleen in 2021) geldt. Daarom heet het ‘eenmalige huurverlaging’. Sommige huurders die in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging, hebben geen of een verkeerde huurverlaging gekregen. Geldt dit voor u? Kom dan op tijd in actie en schakel indien nodig vóór 12 mei de Huurcommissie in. Hieronder leest u welke stappen de Woonbond u adviseert te nemen.

Kijk eerst hier of u recht heeft op eenmalige huurverlaging.

 

Geen eenmalige huurverlaging gekregen? 

Sommige huurders die voor 1 april een aanbod voor huurverlaging moesten krijgen, kregen dit aanbod niet. Wat fout kon gaan, is bijvoorbeeld: de Belastingdienst gaf aan uw verhuurder door dat uw inkomen van 2019 ‘niet bekend’ is, terwijl u in werkelijkheid een laag inkomen had. Speelt dit bij u? Kreeg u géén huurverlaging aangeboden terwijl u in 2019 een laag inkomen én een hoge huur had? Kom dan vóór 12 mei in actie!

Schakel op tijd de huurcommissie in!

 

Verkeerde huurverlaging gekregen?

Kreeg u wél huurverlaging aangeboden, maar is daarbij een fout in uw nadeel gemaakt? Maak dan ook bezwaar. Een fout in uw nadeel is bijvoorbeeld: de verhuurder ging ervan uit dat uw huishouden uit 2 of 3 personen bestaat en stelde voor de huur te verlagen naar €678,66. Maar u woont nu alleen én uw inkomen van 2019 was lager dan de norm voor 1-persoonshuishoudens. Uw huur had dan naar €633,25 verlaagd moeten worden. Ook hier geldt: kom op tijd in actie en schakel indien nodig vóór 12 mei de huurcommissie in!

Schakel op tijd de huurcommissie in!

 

Pas in 2020 een laag inkomen? Vraag zelf huurverlaging aan!

Had u in 2019 nog géén laag inkomen, maar inmiddels wel? Zodra u minstens zes maanden een laag inkomen én een hoge huur heeft, kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. Dat kan het hele jaar 2021. Maar hoe eerder u het aanvraagt, hoe eerder het wordt toegekend. Vraag dus vooral huurverlaging aan als u daar recht op hebt.

Hoe kunt u zelf huurverlaging aanvragen?

 

Bron: Woonbond