Begin oktober ondertekenden wij  een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Laurentius. Hierin staan afspraken over de samenwerking tussen Laurentius, de Huurderskoepel, bewonerscommissies en actieve bewoners. Ook is vastgelegd welke middelen Laurentius ter beschikking stelt, en onder welke voorwaarden.

Uiteraard zal de ene huurder uiterst tevreden zijn met deze overeenkomst en de ander wat minder. Een overeenkomst afsluiten betekent nu eenmaal dat je soms krijgt wat je vraagt, en de andere keer water bij de wijn moet doen. Als Huurderskoepel zijn wij tevreden met het stuk dat er nu ligt.

Bewonerscommissies en actieve bewoners hebben inmiddels van Laurentius een brief met een klein presentje en uitleg over de SOK per post ontvangen, omdat de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ondertekening door het coronavirus helaas geen doorgang kon vinden. Maar: wat in het vat zit, verzuurt niet. Wij hebben met Laurentius afgesproken dat deze alsnog zal plaatsvinden wanneer de omstandigheden dat weer toelaten.

Benieuwd naar de samenwerkingsovereenkomst en wat deze voor uw bewonerscommissie of voor u als actieve bewoner betekent? U kunt de SOK hier inzien.