Eind vorig jaar is door de leden van de Bredase Alliantie een brief naar Ennatuurlijk gestuurd over de explosieve stijging van de warmtetarieven. 11 januari jl. vond hierover een gesprek plaats met de energieleverancier. Namens de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda waren Huurderskoepel Laurentius en Bewonersplatform Wonen-Breburg Breda aanwezig. Ook de huurders uit Tilburg waren vertegenwoordigd. Daarnaast namen afgevaardigden van de gemeente Breda en Tilburg en daar gevestigde corporaties deel aan het gesprek.

Prijsstijging

Wij hebben Ennatuurlijk gevraagd hoe de enorme prijsstijging te rijmen is met eerdere afspraken over het beperken van de maatschappelijke kosten ten gevolge van duurzaamheid en het beheersen van de woonlasten, waaronder die voor energie. Hoe is dit aan huurders uit te leggen? Hoe houd je ze betrokken bij klimaatadaptatie als die met zulke hoge kosten gepaard gaat? Huurders die aangesloten zijn op een warmtenet van Ennatuurlijk kunnen namelijk niet zelf hun energieleverancier kiezen. We maken ons dan ook ernstig zorgen over energiearmoede.

Contractduur

We vroegen verder waarom Ennatuurlijk geen meerjarige contracten afsluit, zodat je minder afhankelijk bent van prijsschommelingen. Ennatuurlijk gaf aan dat in alle contracten de koppeling met de gasprijs van de overheid wordt meegenomen. Wettelijk gezien zouden contracten alleen voor de duur van één jaar mogen worden aangeboden. Informatie die wij hierover inmiddels op navraag van EZ ontvingen, lijkt overigens iets  anders te suggereren.

Rendement

Daarnaast is Ennatuurlijk gevraagd waarom onder de huidige omstandigheden niet is gekozen voor een lager rendement. Waar Ennatuurlijk vorig jaar de goedkoopste van de ‘grote vijf’ was, is de leverancier nu namelijk de duurste. Is het überhaupt maatschappelijk verantwoord voor een nutsvoorziening om 100% van je kostenstijging door te berekenen?

Draagvlak

Het draagvlak voor het warmtenet heeft een flinke knauw gekregen. Als huurdersorganisaties hebben wij aangegeven dat wij de corporaties met betrekking tot uitbreiding van het warmtenet in elk geval zullen adviseren zeer terughoudend te zijn.

Huurders

Onze eerste zorg is nu dat op korte termijn duidelijk gecommuniceerd kan worden over de prijsstijging en dat ervoor gezorgd wordt dat huurders die hierdoor in de problemen komen vroegtijdig geholpen kunnen worden. Corporaties kijken hiervoor naast gemeentelijke en overheidsmaatregelen ook naar wat ze zelf verder nog kunnen doen.

Voorschot

Huurders van Laurentius kunnen hun voorschot te laten aanpassen indien zij dat wensen. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected], t.a.v. huuradministratie. U kunt eventueel meteen aangeven met welk bedrag u uw voorschot wilt laten verhogen.

Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen over twee maanden aan een vervolggesprek deelnemen