Omdat het aantal coronabesmettingen in de aanloop naar onze algemene ledenvergadering van 13 oktober jl. steeds harder toenam, hebben wij uiteindelijk toch moeten besluiten deze niet door te laten gaan.

Alle leden die 7 oktober in één van de voor 13 oktober geplande sessies waren ingedeeld, hebben wij gevraagd digitaal hun stem uit te brengen over de zaken die anders op de vergadering zouden zijn voorgelegd. Naar aanleiding van de uitgebrachte stemmen kunnen wij melden dat ons bestuur is uitgebreid met Gemma van den Maagdenberg en Cees Verkade.

Gemma is mede-oprichtster van de Huurderskoepel en heeft al op vele plaatsen in de vereniging haar inzet getoond. Cees heeft jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van bouw en asbest en is goed bekend met de wetgeving over deze zaken. We feliciteren Gemma en Cees van harte met hun benoeming. U zult begrijpen dat wij heel blij zijn met deze waardevolle aanvulling op ons bestuur.

Omdat er geen algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden, is er geen verslag opgesteld dat wij kunnen verspreiden. In plaats daarvan is de informatie die op de vergadering zou worden gedeeld schriftelijk gecommuniceerd naar iedereen die zich d.d. 7 oktober jl. had aan- of afgemeld voor de vergadering, met als bijlage de stemmingsuitslag. Bent u lid en wilt u deze informatie ook ontvangen? U kunt die aanvragen via [email protected] of via het contactformulier op onze website.