Persbericht gemeente Breda, 30 maart 2022

Vooruitlopend op wetgeving van het Rijk gaat gemeente Breda, net als vele andere gemeenten, de energietoeslag eerder uitkeren aan inwoners met een laag inkomen. Inwoners met een uitkering krijgen binnenkort  €800 euro energietoeslag op hun rekening gestort. Inwoners met een laag inkomen, maar zonder uitkering,  kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.

Minister Schouten (Armoedebeleid) heeft, vooruitlopend op de wijziging van de wet, de toezegging gedaan dat gemeenten kunnen starten met uitbetalen. Breda wil inwoners met de laagste inkomens daarom ook direct gaan compenseren, en niet langer wachten op de wetgeving. De gemeente verwacht hier vanuit Den Haag geld voor te ontvangen. Dit is echter nog niet bevestigd. De gemeente schiet het bedrag daarom voor.

Dinsdag 29 maart heeft het college de ‘beleidsregels eenmalige energietoeslag’ vastgesteld. Gemeente Breda gaat inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm of 110% van de AOW-norm een energietoeslag verstrekken. In Breda gaat dat om een doelgroep van ca. 9400 huishoudens. Aan ca. 4000 huishoudens met een gemeentelijke uitkering, waarvan de gegevens dus bij de gemeente bekend zijn, gaat de gemeente vóór 1 mei de € 800 betalen. Dat sluit aan bij het Bredase bijzondere bijstandsbeleid waarvoor ook de norm van 110% geldt. Overige inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen die in de problemen komen door hoge energierekeningen kunnen vanaf de eerste week van mei een aanvraag voor compensatie indienen bij de gemeente via www.breda.nl.

Wethouder Boaz Adank (Armoedebeleid): “De hoge lasten op energie drukken voor veel mensen in Breda een behoorlijke stempel op hun besteedbaar inkomen. Het is enorm belangrijk dat we deze tegemoetkoming snel overmaken. Om grote financiële problemen zoveel mogelijk te voorkomen. We realiseren ons dat het voor sommige huishoudens niet genoeg zal zijn. We hebben daarom een ‘Focusteam Energiearmoede’ dat op een bredere manier kijkt naar hoe we de kosten duurzaam omlaag kunnen brengen. Dit kan door energiezuinige maatregelen te nemen, of door mensen meer kennis bij te brengen over hoe om te gaan met hun financiën.”

Focusteam Energiearmoede

Naast de tegemoetkoming die aan de uitkeringsgerechtigden wordt overgemaakt, gaat ook het ‘Focusteam Energiearmoede’ hulp bieden aan Bredanaars die de hoge energierekeningen moeilijk kunnen betalen. Inwoners die zich bij de gemeente melden (dit kan telefonisch via 14076) met problemen vanwege de energietarieven worden geholpen door het team dat bestaat uit medewerkers vanuit meerdere disciplines, zoals werkbegeleiding, schuldpreventie, schuldhulpverlening, om ervoor te zorgen dat problemen zich niet gaan opstapelen. Maar ook door medewerkers die gespecialiseerd zijn in de verduurzamingen van woningen, om te zien hoe door bijvoorbeeld isoleren het energiegebruik naar beneden gebracht kan worden. Ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens met een slecht geïsoleerde woning heeft het rijk inmiddels ook middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Breda. Die kunnen hiervoor worden ingezet.

Op www.bredadoetmee.nl zijn allerlei praktische tips om de energierekening naar beneden te brengen.