Geachte leden,

Normaal gesproken nodigen wij u in het eerste kwartaal van het jaar uit voor onze Jaarvergadering. U begrijpt dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten.

Volgens onze statuten moet onze Jaarvergadering voor 1 juli plaatsvinden. Wij kiezen ervoor om de ontwikkelingen omtrent het coronavirus af te wachten, in de hoop dat de situatie voor die datum zodanig verbetert dat wij een ledenvergadering kunnen beleggen waarbij wij elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet,

Huurderskoepel Laurentius

namens deze

Jeanne Klip-Pieterse

voorzitter