We zijn blij dat onze algemene ledenvergadering 18 oktober jl. in De Poelewei in Breda weer ouderwets druk bezocht was.

Het concept verslag is inmiddels verzonden aan aanwezigen en leden die vooraf hadden aangegeven het verslag graag te ontvangen. Met het concept verslag stuurden wij de presentatie mee die Ennatuurlijk 18 oktober aan de ledenvergadering gaf. Het verslag zal op onze volgende ledenvergadering worden voorgelegd ter vaststelling door de aanwezigen.

Bent u lid en heeft u het verslag niet ontvangen, maar stelt u daar wel prijs op? Meld dat dan via [email protected] Dan sturen wij het u alsnog.