31 mei jl. konden wij onze leden eindelijk weer eens fysiek ontmoeten. Het verslag van onze jaarvergadering is inmiddels digitaal verzonden naar iedereen die hierbij volgens onze administratie aanwezig was. Ook hebben wij het per e-mail gestuurd aan leden die zich af moesten melden, maar wel het verslag wilden ontvangen.

Bent u lid van de Huurderskoepel Laurentius en wilt u ook een digitaal exemplaar van het verslag van de Jaarvergadering van 31 mei jl. ontvangen? Stuur dan een e-mail aan [email protected], of maak gebruik van het contactformulier op onze website.

Het verslag zal op onze volgende algemene ledenvergadering ter vaststelling aan de aanwezigen worden voorgelegd. Op verzoek van een aantal leden zal die een keer op een zaterdag plaatsvinden, en wel op 8 oktober (aanvang 14.00 uur). Over de locatie informeren wij u te zijner tijd in een uitnodiging per reguliere post of e-mail, en natuurlijk op onze website. Noteer de datum nu alvast in uw agenda!