4 juli jl. ondertekenden vertegenwoordigers van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK), gemeente Breda en de Bredase woningcorporaties de prestatieafspraken voor 2024-2028. Hierin worden speerpunten vastgelegd voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van woningen in de gemeente Breda. Centraal staan veerkrachtige wijken, versneld bouwen, betaalbare woonlasten, duurzaamheid en huisvesting van aandachtsgroepen.

Namens de HKL waren voorzitter Jeanne Klip en penningmeester Wim Rijvers aanwezig.

Lees hier het persbericht van de gemeente Breda.

Lees hier de prestatieafspraken 2024 tm 2028.