De Huurderskoepel Laurentius is opgericht in juni 2005. Het bestuur van de huurderskoepel wordt gevormd door huurders van Laurentius die op vrijwillige basis de algemene belangen van alle huurders van Laurentius behartigen. Uitgangspunten zijn kwalitatief en betaalbaar wonen, leefbaarheid en een veilig en duurzaam woonklimaat voor iedereen, ongeacht inkomen of maatschappelijke positie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huurders zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor het woonklimaat in hun wijk. Dit alles willen wij bereiken door service te verlenen, ontmoetingen te organiseren en speerpunten te formuleren voor overleg met de directie.

Periodiek praten wij met Laurentius over beleidszaken. Ook hebben wij het recht advies te geven over diverse onderwerpen. Dit doen wij namens alle huurders van Laurentius. Denk hierbij o.a. aan advies over de jaarlijkse huurverhoging, servicekosten, het sloop- en onderhoudsbeleid, de portefeuillestrategie en het voorraadbeleid van Laurentius. Verder hebben wij het recht om twee huurderscommissarissen voor te dragen voor de Raad van Toezicht.

Alliantie

De Huurderskoepel Laurentius overlegt regelmatig met de huurderskoepels van Alwel en WonenBreburg. Als Gezamenlijke Huurderskoepels Breda zijn wij volwaardig partner in de Bredase Alliantie. Met de gemeente en de drie Bredase corporaties maken wij afspraken over de Bredase woningmarkt. Ook zijn wij betrokken bij de prestatieafspraken voor de gemeente Alphen-Chaam. Hierbij maken wij ons hard voor de belangen van alle huurders in deze gemeentes. Bijvoorbeeld met betrekking tot de bouw van sociale huurwoningen, afstemming van het sloopbeleid, doorstroombeleid en duurzame woningverbetering. Mede door de onderwerpen zal extra aandacht besteed worden aan nieuwe participatievormen van huurders en andere bewoners bij alle onderwerpen van beleid.

Zelf meepraten?

De huurderskoepel zoekt nog nieuwe (bestuurs)leden. Lidmaatschap is gratis en verplicht u tot niets. U kunt zich aanmelden via [email protected], of via het contactformulier op deze website.