Breda keert resterende bedrag energiebijdrage 2023 uit

Vanwege de sterk gestegen energiekosten besloot het Rijk in 2022 een energietoeslag in het leven te roepen van 1300 euro. In 2023 zou het Rijk weer met een dergelijke regeling komen. Maar besluitvorming hierover bleef lang uit. De gemeente Breda besloot daarom eerder dit jaar alvast een bijdrage van 500 euro [...]

Algemene ledenvergadering en nieuwsbrief

Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius nodigt leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 11 oktober a.s. NB We beginnen dit keer om 19.30 uur. Meld u uiterlijk 1 oktober aan via [email protected]. Hier kunt u ook punten voor de rondvraag indienen en bepaalde vergaderstukken vooraf opvragen. De uitnodiging [...]

Energiebijdrage 2023

Ook voor 2023 is het weer mogelijk om bij de gemeente een energiebijdrage aan te vragen. U kunt dit doen tot en met 31 december 2023. U kunt een aanvraag indienen als: - u 21 jaar of ouder bent; - u over zelfstandige woonruimte beschikt; - de energienota op uw naam [...]

Nieuwsbrief mei

Al onze leden hebben inmiddels als het goed is onze derde nieuwsbrief ontvangen. Natuurlijk publiceren we die ook op onze website. U kunt de nieuwsbrief van mei hier openen. Eerdere nieuwsbrieven vindt u onder het kopje Documenten. Veel leesplezier!

Zomerreces

Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius is tot 28 augustus met zomerreces. In deze periode lezen wij beperkt berichten in onze mailbox. Het kan dus zijn, dat het langer duurt voor u een antwoord van ons krijgt dan u van ons gewend bent. Wij wensen onze leden een hele fijne zomer. [...]

Vergoeding energierekening

Het aantal Bredanaars dat in de knel komt vanwege de hoge energierekening is afgelopen jaar flink gestegen. Deze groep heeft met zogenoemde energiearmoede te maken. Maar er is een klein lichtpuntje voor deze mensen: ze krijgen een deel van hun energierekening vergoed. Energiearmoede In Breda kampte in 2022 naar schatting 6,5 [...]

Nieuwsbrief Huurderskoepel Laurentius

Begin oktober stuurden wij onze leden onze eerste nieuwsbrief. NB Toen onze nieuwsbrief al bij de drukker lag, maakte de gemeente Breda bekend het norminkomen voor de energietoeslag te hebben aangepast. Daarover hebben wij inmiddels de volgende update op onze website geplaatst.

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]