Dringende oproep namens huurders aan Bredase politiek

De Huurderskoepel Laurentius neemt met de huurdersorganisaties van Alwel en WonenBreburg Breda in het samenwerkingsverband Gezamenlijke Huurderskoepels Breda als volwaardig partner deel aan Bredase Alliantie met de gemeente en de Bredase corporaties. Eind maart deed de GHK een dringende oproep aan de Bredase politiek in verband met de toenemende zorg over [...]

Bestuursverandering

Gemma van den Maagdenberg heeft op persoonlijke gronden besloten terug te treden als bestuurslid van de koepel. Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar alle goeds. Bestuur Huurderskoepel Laurentius

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaalbaar houden voor huurders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maatwerk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een tijdelijke huurkorting. Tot slot zorgt het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer [...]

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

17 februari jl. maakte Minister Ollengren bekend dat de huren voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders dit jaar bevroren worden én dat corporaties gecompenseerd gaan worden. Lees hier de reactie van de Woonbond. Lees hier de reactie van Aedes.  

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 geldt de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven [...]

Uitstel Jaarvergadering Huurderskoepel Laurentius

Geachte leden, Normaal gesproken nodigen wij u in het eerste kwartaal van het jaar uit voor onze Jaarvergadering. U begrijpt dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten. Volgens onze statuten moet onze Jaarvergadering voor 1 juli plaatsvinden. Wij kiezen ervoor om de ontwikkelingen omtrent [...]

Kerstreces Huurderskoepel Laurentius

Beste leden, Wat een waanzinnig jaar hebben we achter de rug. Wij hebben inmiddels ons laatste bestuursoverleg van 2020 gehad en gaan tot 4 januari met kerstreces. Voor dringende zaken zijn wij natuurlijk gewoon te bereiken via ons e-mailadres [email protected] Het kan alleen zijn dat u iets langer op een reactie [...]

Laurentius is terug na financieel drama

Woningcorporatie Laurentius gaat de komende tien jaar in Breda en Alphen-Chaam 83 miljoen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en groot onderhoud. Het financiële drama van oud-directeur Walter Vermeulen kan eindelijk afgesloten worden. Lees het volledige artikel in BN DeStem van 26 november 2020.

Samenwerkingsovereenkomst treedt 1 november 2020 in werking

Begin oktober ondertekenden wij  een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Laurentius. Hierin staan afspraken over de samenwerking tussen Laurentius, de Huurderskoepel, bewonerscommissies en actieve bewoners. Ook is vastgelegd welke middelen Laurentius ter beschikking stelt, en onder welke voorwaarden. Uiteraard zal de ene huurder uiterst tevreden zijn met deze overeenkomst en de ander wat [...]

Uitbreiding bestuur Huurderkoepel Laurentius

Omdat het aantal coronabesmettingen in de aanloop naar onze algemene ledenvergadering van 13 oktober jl. steeds harder toenam, hebben wij uiteindelijk toch moeten besluiten deze niet door te laten gaan. Alle leden die 7 oktober in één van de voor 13 oktober geplande sessies waren ingedeeld, hebben wij gevraagd digitaal hun [...]

Algemene ledenvergadering 13 oktober a.s. afgelast

Van 3.000 gevallen begin oktober is het aantal dagelijkse coronabesmettingen inmiddels opgelopen tot zo'n 6.000. Het is niet te verwachten dat dit cijfer op korte termijn snel omlaag zal gaan. Wij vinden het gegeven deze omstandigheden, ondanks de maatregelen die we hebben genomen, onverantwoord om onze algemene ledenvergadering in de Poelewei  [...]

Aanpassingen algemene ledenvergadering 13 oktober (update)

Naar aanleiding van de recente aanscherpingen van de coronamaatregelen zijn wij gezien het aantal aanmeldingen genoodzaakt de opzet van onze algemene ledenvergadering van 13 oktober a.s. aan te passen in verband met het maximaal aantal toegestane personen van 30. In plaats van één overleg van 1,5 tot 2 uur hebben wij [...]

Coronamaatregelen en algemene ledenvergadering 13 oktober a.s.

Geachte leden, Naar aanleiding van de meest recente maatregelen in verband met het coronavirus beraadt het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius zich momenteel over de algemene ledenvergadering van 13 oktober a.s. Op basis van het aantal aanmeldingen dat eind deze week ontvangen is, zal de HKL begin volgende week  een beslissing [...]

Maak 8 september kennis met de Huurderskoepel Laurentius

Huurt u een woning van Laurentius maar kent u de Huurderskoepel Laurentius nog niet? Kom dan 8 september a.s. kennismaken met ons bestuur tijdens een van onze vrije inloopsessies in Pluspunt De Wisselaar, Tielrodestraat 49 in Breda. Van 14.00 – 16.00 en 19.00 – 21.00 zijn onze bestuursleden, zelf ook allen [...]

Conceptverslag Jaarvergadering op aanvraag voor leden beschikbaar

U zult begrijpen dat het bestuur van de Huurderskoepel in deze uitzonderlijke tijden haar werkzaamheden op een lager pitje heeft moeten zetten. Wel willen wij u melden dat het conceptverslag van onze Jaarvergadering van 3 maart jl. op aanvraag voor onze leden beschikbaar is. U kunt een digitale versie aanvragen via [...]

Sociaal Huurakkoord 2018-2021

Afspraken Aedes en Woonbond over gematigd huurbeleid Onze sectie Documenten is uitgebreid met het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. De huurprijs van [...]

Korte weergave vervolgbijeenkomst participatie 24 juli 2019

24 juni 2019 sprak het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius (HKL) met huurders in het kader van het traject ‘Huurdersparticipatie doen wij zo’. De opkomst tijdens de startbijeenkomst van 2 april 2019 was vrij laag en de HKL had behoefte aan meer input van onze achterban. Daarom gingen we in een [...]

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma. Bekijk hier het gehele artikel