Vergoeding energierekening

Het aantal Bredanaars dat in de knel komt vanwege de hoge energierekening is afgelopen jaar flink gestegen. Deze groep heeft met zogenoemde energiearmoede te maken. Maar er is een klein lichtpuntje voor deze mensen: ze krijgen een deel van hun energierekening vergoed. Energiearmoede In Breda kampte in 2022 naar schatting 6,5 [...]

Jaarvergadering 2023

Uiterlijk morgen, 22 februari, ontvangen leden de uitnodiging voor onze Jaarvergadering 2023 op 7 maart a.s. Locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, 4817 JP Breda, 076 – 522 49 83 Tijd: 14.00 - 17:00 uur Programma 1. Opening / mededelingen 2. Verslag 18 oktober 2022 3. Voorlichting brandveiligheid (Brafon) [...]

Kerstreces

Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius is van 19 december tot 9 januari met kerstreces. In deze periode lezen wij beperkt berichten in onze mailbox. Het kan dus zijn, dat het langer duurt voor u een antwoord van ons krijgt dan u van ons gewend bent. Wij wensen onze leden hele [...]

Nieuwsbrief december

Al onze leden hebben inmiddels als het goed is onze tweede nieuwsbrief ontvangen. Natuurlijk publiceren we die ook op onze website. U kunt de nieuwsbrief van december hier openen. Veel leesplezier!

Breda Energie Bespaar voucher

21 november jl. publiceerde Woonwijs Breda het volgende bericht. Energie besparen was nog nooit zo belangrijk en alle beetjes helpen. Om u op weg te helpen kon u al eerder dit jaar een energie-bespaar-voucher aanvragen. Heeft u dat nog niet gedaan, dan heeft u nog tot en met 22 december! Met [...]

Verslag en presentatie ALV 18 oktober beschikbaar voor leden

We zijn blij dat onze algemene ledenvergadering 18 oktober jl. in De Poelewei in Breda weer ouderwets druk bezocht was. Het concept verslag is inmiddels verzonden aan aanwezigen en leden die vooraf hadden aangegeven het verslag graag te ontvangen. Met het concept verslag stuurden wij de presentatie mee die Ennatuurlijk 18 [...]

Nieuwsbrief Huurderskoepel Laurentius

Begin oktober stuurden wij onze leden onze eerste nieuwsbrief. NB Toen onze nieuwsbrief al bij de drukker lag, maakte de gemeente Breda bekend het norminkomen voor de energietoeslag te hebben aangepast. Daarover hebben wij inmiddels de volgende update op onze website geplaatst.

Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd!

De Bredase corporaties hebben samen ongeveer 30% van de Bredase woningmarkt in hun bezit. De Gezamenlijke Huurderskoepels Breda vertegenwoordigen daarmee de belangen van bijna een derde van de inwoners van onze stad. Wil jij daar een bijdrage aan leveren? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar [email protected]. Gezamenlijke Huurderskoepels [...]

Breda stelt energietoeslag voor meer inwoners beschikbaar

Het aantal inwoners van Breda dat moeite heeft rond te komen wordt steeds groter. De toenemende energiekosten spelen hierin een grote rol. Daarom heeft het college van Burgemeester & Wethouders besloten om de energietoeslag te verhogen van 800 naar 1300 euro. Daarnaast wordt het voor meer mensen mogelijk een beroep te [...]

Bedragen inkomensgrenzen en data uitbetaling energietoeslag

Bericht van de gemeente Breda  Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de geldende bijstandsnorm of tot 110% van de AOW-norm) krijgen een tegemoetkoming van € 800 voor de stijgende energiekosten. Laag inkomen Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld moet laag zijn. In de tabel staat welke bedragen gelden. Van 21 [...]

Stijging warmtetarieven

Eind vorig jaar is door de leden van de Bredase Alliantie een brief naar Ennatuurlijk gestuurd over de explosieve stijging van de warmtetarieven. 11 januari jl. vond hierover een gesprek plaats met de energieleverancier. Namens de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda waren Huurderskoepel Laurentius en Bewonersplatform Wonen-Breburg Breda aanwezig. Ook de huurders uit [...]

Petitie tegen stijging tarieven stadsverwarming Ennatuurlijk

Ennatuurlijk heeft begin deze maand een buitenproportionele verhoging van de prijzen voor stadsverwarming bekend gemaakt. Hierdoor kunnen vele huishoudens in geldproblemen komen. Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius heeft de petitie tegen deze prijsstijging ondertekend. U ook? Het kan nog tot 31 januari 2022.  

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaalbaar houden voor huurders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maatwerk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een tijdelijke huurkorting. Tot slot zorgt het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer [...]

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma. Bekijk hier het gehele artikel