Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd!

De Bredase corporaties hebben samen ongeveer 30% van de Bredase woningmarkt in hun bezit. De Gezamenlijke Huurderskoepels Breda vertegenwoordigen daarmee de belangen van bijna een derde van de inwoners van onze stad. Wil jij daar een bijdrage aan leveren? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar [email protected] Gezamenlijke Huurderskoepels [...]

Breda stelt energietoeslag voor meer inwoners beschikbaar

Het aantal inwoners van Breda dat moeite heeft rond te komen wordt steeds groter. De toenemende energiekosten spelen hierin een grote rol. Daarom heeft het college van Burgemeester & Wethouders besloten om de energietoeslag te verhogen van 800 naar 1300 euro. Daarnaast wordt het voor meer mensen mogelijk een beroep te [...]

Maak 15 september kennis met de Huurderskoepel Laurentius

Huurt u een woning van Laurentius, maar kent u de HKL nog niet? Kom dan 15 september a.s. kennismaken met ons bestuur. Wij zijn zelf ook allemaal huurders van Laurentius. Van 14.00 – 16.00 uur en 19.00 – 21.00 uur zijn wij aanwezig in Café-Zalencentrum Marktzicht aan de Markt 10 in Prinsenbeek. Het [...]

Zomerreces Huurderskoepel Laurentius

De Huurderskoepel Laurentius is van 25 juli tot 5 september met reces. In deze periode wordt onze mailbox wel gelezen, maar een reactie kan even op zich laten wachten. Wij wensen iedereen een hele fijne zomer. Bestuur Huurderskoepel Laurentius

Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met uw huurverhoging per 1 juli 2022? Dan kunt u in bepaalde situaties bezwaar maken. U kunt op de website van de Woonbond zien of de huurverhoging aan alle regels voldoet. Wij adviseren u om ook telefonisch advies in te winnen. U krijgt dan meteen antwoord en [...]

Bedragen inkomensgrenzen en data uitbetaling energietoeslag

Bericht van de gemeente Breda  Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de geldende bijstandsnorm of tot 110% van de AOW-norm) krijgen een tegemoetkoming van € 800 voor de stijgende energiekosten. Laag inkomen Uw netto maandinkomen inclusief vakantiegeld moet laag zijn. In de tabel staat welke bedragen gelden. Van 21 [...]

Uitkeringsgerechtigden ontvangen binnenkort energietoeslag van €800

Persbericht gemeente Breda, 30 maart 2022 Vooruitlopend op wetgeving van het Rijk gaat gemeente Breda, net als vele andere gemeenten, de energietoeslag eerder uitkeren aan inwoners met een laag inkomen. Inwoners met een uitkering krijgen binnenkort  €800 euro energietoeslag op hun rekening gestort. Inwoners met een laag inkomen, maar zonder uitkering, [...]

Aanval op het systeem van Laurentius

Zoals u mogelijk al weet, is er een aanval geweest op het systeem van Laurentius. Het is op dit moment nog onbekend wat er precies is gebeurd en wat dit betekent. Dit wordt momenteel onderzocht. Wel is er direct actie ondernomen om de systemen en gegevens veilig te stellen. Meer informatie [...]

Stijging warmtetarieven

Eind vorig jaar is door de leden van de Bredase Alliantie een brief naar Ennatuurlijk gestuurd over de explosieve stijging van de warmtetarieven. 11 januari jl. vond hierover een gesprek plaats met de energieleverancier. Namens de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda waren Huurderskoepel Laurentius en Bewonersplatform Wonen-Breburg Breda aanwezig. Ook de huurders uit [...]

Voucher voor energiebesparende producten

Vanaf 1 februari kunnen Bredanaars €85 euro subsidie aanvragen om hun huis te verduurzamen. De voucheractie ‘Breda bespaart mee’ is bedoeld om mensen te helpen om eenvoudige energiebesparende maatregelen te treffen en zo het energieverbruik te verminderen. De gemeente stelt 17.500 vouchers beschikbaar. De vouchers kunnen bij de lokale ondernemers ingewisseld [...]

Petitie tegen stijging tarieven stadsverwarming Ennatuurlijk

Ennatuurlijk heeft begin deze maand een buitenproportionele verhoging van de prijzen voor stadsverwarming bekend gemaakt. Hierdoor kunnen vele huishoudens in geldproblemen komen. Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius heeft de petitie tegen deze prijsstijging ondertekend. U ook? Het kan nog tot 31 januari 2022.  

Extra tegemoetkoming energielasten voor laagste inkomens

Beste bewoners, Wij krijgen te maken met een enorme verhoging van de energielasten. De gasprijs stijgt tot vreselijke hoogte en daarom is het goed dat de overheid heeft ingegrepen. Huishoudens in Nederland kunnen dit jaar een verlaging van de energiebelasting tegemoet zien van € 400,-. Deze wordt verrekend via de energierekening. [...]

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaalbaar houden voor huurders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maatwerk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een tijdelijke huurkorting. Tot slot zorgt het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer [...]

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma. Bekijk hier het gehele artikel