In Memoriam Jan Dekkers

Wij zijn diep geschokt door het bericht van het overlijden van Jan Dekkers Ondanks dat wij wisten dat hij niet meer kon genezen, kwam dit bericht toch nog onverwacht. Wij kijken met dankbaarheid terug op de vier jaar dat Jan voorzitter was van de Huurderskoepel Laurentius. Een bevlogen man, die niets [...]

Conceptverslag Jaarvergadering op aanvraag voor leden beschikbaar

U zult begrijpen dat het bestuur van de Huurderskoepel in deze uitzonderlijke tijden haar werkzaamheden op een lager pitje heeft moeten zetten. Wel willen wij u melden dat het conceptverslag van onze Jaarvergadering van 3 maart jl. op aanvraag voor onze leden beschikbaar is. U kunt een digitale versie aanvragen via [...]

Hoe ervaart u de veiligheid in uw complex?

Op onze algemene ledenvergadering van 26 november 2019 kondigden wij aan dat wij in een pilot van één jaar feedback van onze achterban over diverse onderwerpen willen verzamelen via onze website. Uw reacties kunnen wij, waar van toepassing, gebruiken in onze gesprekken met Laurentius. Onze eerste vraag betreft de veiligheid in [...]

Uitnodiging Jaarvergadering Huurderskoepel Laurentius

De Huurderskoepel Laurentius nodigt leden van harte uit voor de Jaarvergadering op 3 maart a.s. in De Poelewei, Monseigneur de Vetstraat 2, 4817 JP Breda (076 522 4983). Aanvang: 14.00 uur. Agenda Opening en mededelingen Gastspreker Meldpunt Crisiszorg West-Brabant Verslag algemene ledenvergadering 26 november 2019 Jaarverslag 2019 secretaris; vooruitblik 2020 Pauze Jaarrekening [...]

Ondertekening Prestatieafspraken Alphen-Chaam 2020-2024

Voor de jaren 2020 tot 2024 legden de gemeente Alphen-Chaam, Laurentius en de Huurderskoepel Laurentius 12 december jl. vast hoe zij gaan bijdragen aan de lokale doelstellingen op het gebied van wonen: de prestatieafspraken. Een belangrijk uitgangspunt is dat Laurentius zich de komende jaren bij nieuwe activiteiten alleen richt op de gemeenten [...]

Sociaal Huurakkoord 2018-2021

Afspraken Aedes en Woonbond over gematigd huurbeleid Onze sectie Documenten is uitgebreid met het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. De huurprijs van [...]

Huurbevriezing en -verlaging in 2020

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde [...]

Jan Dekkers

Op de ALV van 26 november jl. moesten wij onze leden helaas informeren dat onze voorzitter Jan Dekkers vanwege zijn gezondheid met onmiddellijke ingang zijn functie heeft moeten neerleggen. De kaart die wij die dag samen voor hem hebben ondertekend, heeft hem zeer veel goed gedaan. Mocht u Jan ook een [...]

Woningcorporaties, huurders en gemeente tekenen woonafspraken 2019-2023

De Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg, de Gezamenlijke Huurderskoepels (GHK) en de Gemeente Breda hebben afspraken gemaakt over de volkshuisvestelijke opgave in Breda voor de komende 5 jaar. Op de agenda van de nieuwe Alliantie 2019-2023 staan thema’s zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid, nieuwbouw en veiligheid prominent benoemd. [...]

Korte weergave vervolgbijeenkomst participatie 24 juli 2019

24 juni 2019 sprak het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius (HKL) met huurders in het kader van het traject ‘Huurdersparticipatie doen wij zo’. De opkomst tijdens de startbijeenkomst van 2 april 2019 was vrij laag en de HKL had behoefte aan meer input van onze achterban. Daarom gingen we in een [...]

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma. Bekijk hier het gehele artikel