Vernieuwde energieregelingen 2024

Gemeente Breda opent het Noodfonds Energie opnieuw om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen in 2024. Meer informatie staat op https://www.noodfondsenergie.nl/. U hebt een aantal zaken nodig voor uw aanvraag. Check de voorwaarden hier. Wilt u nog een aanvraag doen voor het Noodfonds Energie voor 2023? Dat [...]

Energiebijdrage 2023 aanvragen

Dit artikel werd oorspronkelijk op 25 oktober 2023 gepubliceerd. De deadline voor het aanvragen van de bijdrage is in Breda sindsdien van 31 december uitgesteld t/m 29 februari. In de oorspronkelijke tekst hieronder is die datum aangepast. De bijdrage voor studenten wordt verder per 1 januari 2024 via DUO geregeld. De [...]

Ennatuurlijk warmtetarieven 2024

Ennatuurlijk heeft eerder deze maand de warmtetarieven voor 2024 bekend gemaakt. Tarief 2024 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bepaald dat het maximumtarief voor warmte in 2024 € 46,69 inclusief btw bedraagt. Het GJ-tarief van Ennatuurlijk ligt daaronder. Voor heel 2024 bedraagt het tarief € 45,73 inclusief btw per GJ. [...]

Nieuwsbrief december 2023

We laten 2023 bijna achter ons. Al onze leden hebben als het goed is inmiddels onze laatste nieuwsbrief van dit jaar ontvangen, per e-mail of reguliere post. Natuurlijk publiceren we deze ook op onze website. U kunt de nieuwsbrief van december 2023 hier lezen. Bent u nog geen lid? Meld u [...]

Algemene ledenvergadering en nieuwsbrief

Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius nodigt leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 11 oktober a.s. NB We beginnen dit keer om 19.30 uur. Meld u uiterlijk 1 oktober aan via [email protected]. Hier kunt u ook punten voor de rondvraag indienen en bepaalde vergaderstukken vooraf opvragen. De uitnodiging [...]

Energiebijdrage 2023

Ook voor 2023 is het weer mogelijk om bij de gemeente een energiebijdrage aan te vragen. U kunt dit doen tot en met 31 december 2023. U kunt een aanvraag indienen als: - u 21 jaar of ouder bent; - u over zelfstandige woonruimte beschikt; - de energienota op uw naam [...]

Nieuwsbrief mei

Al onze leden hebben inmiddels als het goed is onze derde nieuwsbrief ontvangen. Natuurlijk publiceren we die ook op onze website. U kunt de nieuwsbrief van mei hier openen. Eerdere nieuwsbrieven vindt u onder het kopje Documenten. Veel leesplezier!

Zomerreces

Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius is tot 28 augustus met zomerreces. In deze periode lezen wij beperkt berichten in onze mailbox. Het kan dus zijn, dat het langer duurt voor u een antwoord van ons krijgt dan u van ons gewend bent. Wij wensen onze leden een hele fijne zomer. [...]

Vergoeding energierekening

Het aantal Bredanaars dat in de knel komt vanwege de hoge energierekening is afgelopen jaar flink gestegen. Deze groep heeft met zogenoemde energiearmoede te maken. Maar er is een klein lichtpuntje voor deze mensen: ze krijgen een deel van hun energierekening vergoed. Energiearmoede In Breda kampte in 2022 naar schatting 6,5 [...]

Nieuwsbrief Huurderskoepel Laurentius

Begin oktober stuurden wij onze leden onze eerste nieuwsbrief. NB Toen onze nieuwsbrief al bij de drukker lag, maakte de gemeente Breda bekend het norminkomen voor de energietoeslag te hebben aangepast. Daarover hebben wij inmiddels de volgende update op onze website geplaatst.

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]