Ook huurders kunnen per 1 augustus met subsidie ‘vergroenen’

Sinds 2020 bestaat in Breda de subsidieregeling ‘Water en groen’. Vanaf augustus 2021 kunnen ook bewoners van een (corporatie)huurwoning hiervan gebruik maken. Bredase huurders van WonenBreburg, Alwel en Laurentius kunnen met ingang van 1 augustus subsidie aanvragen: voor groene daken en gevels, regenwatervoorzieningen zoals een regenton en het vergroenen en onttegelen [...]

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóór 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aan te [...]

Recht op eenmalige huurverlaging? Let op bezwaartermijn Huurcommissie!

Heeft u een relatief laag inkomen en een hoge huur? Dan heeft u als sociale huurder van een woningcorporatie recht op huurverlaging. Het gaat om een wettelijk recht dat één jaar (alleen in 2021) geldt. Daarom heet het 'eenmalige huurverlaging'. Sommige huurders die in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging, hebben [...]

Bestuursverandering

Gemma van den Maagdenberg heeft op persoonlijke gronden besloten terug te treden als bestuurslid van de koepel. Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar alle goeds. Bestuur Huurderskoepel Laurentius

Eerste Kamer stemt in met drie wetten die wonen betaalbaar houden voor huurders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Hierdoor komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Verhuurders kunnen maatwerk toepassen en huurders financieel tegemoetkomen door een tijdelijke huurkorting. Tot slot zorgt het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer [...]

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021

17 februari jl. maakte Minister Ollengren bekend dat de huren voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders dit jaar bevroren worden én dat corporaties gecompenseerd gaan worden. Lees hier de reactie van de Woonbond. Lees hier de reactie van Aedes.  

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 geldt de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven [...]

Conceptverslag Jaarvergadering op aanvraag voor leden beschikbaar

U zult begrijpen dat het bestuur van de Huurderskoepel in deze uitzonderlijke tijden haar werkzaamheden op een lager pitje heeft moeten zetten. Wel willen wij u melden dat het conceptverslag van onze Jaarvergadering van 3 maart jl. op aanvraag voor onze leden beschikbaar is. U kunt een digitale versie aanvragen via [...]

Sociaal Huurakkoord 2018-2021

Afspraken Aedes en Woonbond over gematigd huurbeleid Onze sectie Documenten is uitgebreid met het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. De huurprijs van [...]

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma. Bekijk hier het gehele artikel