Nieuwsbrief juli 2024

Al onze leden ontvangen een dezer dagen de nieuwe nieuwsbrief van de Huurderskoepel Laurentius. Bent u lid van de HKL, maar heeft u 22 juli nog geen nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op. Dat kan vanaf deze website, of via [email protected]. U kunt de nieuwsbrief hier lezen. We wensen [...]

Zomerreces HKL

Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius is t/m 30 augustus met zomerreces. In deze periode lezen wij beperkt onze mailbox. Het kan dus zijn dat u langer op een reactie moet wachten dan u van ons gewend bent. We wensen iedereen een hele fijne zomer.

Bredase prestatieafspraken 2024 tm 2028

4 juli jl. ondertekenden vertegenwoordigers van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK), gemeente Breda en de Bredase woningcorporaties de prestatieafspraken voor 2024-2028. Hierin worden speerpunten vastgelegd voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van woningen in de gemeente Breda. Centraal staan veerkrachtige wijken, versneld bouwen, betaalbare woonlasten, duurzaamheid en huisvesting van aandachtsgroepen. Namens de [...]

Verbeter Breda Pact 3

Wij hebben bij ons negatieve advies over de huuraanpassing 2024 bij Laurentius onder andere aangegeven dat zij Pact 3 van Verbeter Breda hebben ondertekend, maar daar niet naar handelen. Verbeter Breda staat voor het terugdringen van de tweedeling in de stad. Maar liefst 39% van de inwoners leeft onder de armoedegrens. [...]

Celstraf voor Walter Vermeulen

Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat Walter Vermeulen de gevangenis in moet voor witwassen en oplichting in de tijd dat hij directeur van Laurentius was. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Lees hier het vonnis.

Start bouw flexwoningen aan de Stadionstraat

Woensdag 29 mei was het dan eindelijk zover: het startsein voor de bouw van 192 flexwoningen aan de Stadionstraat kon worden gegeven. Tevens werd de naam van het complex bekend gemaakt, en wel 'de stip'. "Voor velen", zoals Lucas de Boer (directeur-bestuurder Laurentius) mooi verwoordde, "zal het een stip op de [...]

Ennatuurlijk warmtetarieven 2024

Ennatuurlijk heeft eerder deze maand de warmtetarieven voor 2024 bekend gemaakt. Tarief 2024 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bepaald dat het maximumtarief voor warmte in 2024 € 46,69 inclusief btw bedraagt. Het GJ-tarief van Ennatuurlijk ligt daaronder. Voor heel 2024 bedraagt het tarief € 45,73 inclusief btw per GJ. [...]

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen, komen [...]