Uitnodiging ALV 26 november 2020

Eerder kondigden wij al aan dat wij 26 november a.s. een algemene ledenvergadering organiseren. Bijgaand de uitnodiging. Ook niet-leden die kennis met ons willen komen maken, zijn bij deze bijeenkomst van harte welkom. In verband met de ruimte stellen wij het wel zeer op prijs als u zich van tevoren aan [...]

Ledenbijeenkomst Huurderskoepel Laurentius 26 november

Dinsdag 26 november a.s. organiseert de Huurderskoepel Laurentius om 14.00 uur een ledenbijeenkomst in buurthuis De Poelewei aan de Monseigneur de Vetstraat 2 in Breda. Leden ontvangen rond 8 november de uitnodiging en agenda. Deze plaatsen wij binnenkort ook op onze website. Ook niet-leden die kennis met ons willen maken, zijn [...]

15 augustus vrije inloop Huurderskoepel Laurentius

De Huurderskoepel Laurentius (“HKL”) is voor vele huurders van Laurentius al een begrip, maar helaas zijn er ook nog bewoners die ons niet kennen. Daarom houden wij donderdag 15 augustus a.s. een vrije inloop in de activiteitentent in de tuin van het appartementencomplex op de hoek Doenradestraat - Mathenessestraat in Breda, [...]

Zomerreces Huurderskoepel Laurentius

Van 8 juli t/m 18 augustus is de Huurderskoepel Laurentius met zomerreces. Gedurende deze periode wordt onze mailbox minder frequent uitgelezen en zijn wij zeer beperkt bereikbaar. Vanaf 19 augustus staan wij weer tot uw beschikking. Wij wensen u allemaal een fijne zomervakantie.

Woningcorporaties, huurders en gemeente tekenen woonafspraken 2019-2023

De Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius, WonenBreburg, de Gezamenlijke Huurderskoepels (GHK) en de Gemeente Breda hebben afspraken gemaakt over de volkshuisvestelijke opgave in Breda voor de komende 5 jaar. Op de agenda van de nieuwe Alliantie 2019-2023 staan thema’s zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid, nieuwbouw en veiligheid prominent benoemd. [...]

Korte weergave vervolgbijeenkomst participatie 24 juli 2019

24 juni 2019 sprak het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius (HKL) met huurders in het kader van het traject ‘Huurdersparticipatie doen wij zo’. De opkomst tijdens de startbijeenkomst van 2 april 2019 was vrij laag en de HKL had behoefte aan meer input van onze achterban. Daarom gingen we in een [...]

Huurderskoepel Laurentius feliciteert nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 september 2019 wordt Jessie Bekkers-van Rooij de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Laurentius in Breda. Zij volgt dan interim directeur-bestuurder Wilfried Stribos op. Jan Dekkers, voorzitter Huurderskoepel Laurentius: “Het bestuur van de huurderskoepel heeft Jessie Bekkers-van Rooij al mogen ontmoeten en is erg blij met haar benoeming. Wij hebben er [...]

Tip! Overzicht onderhoud 2019

Op de website van Laurentius Wonen staat een overzicht met de geplande onderhoudswerkzaamheden van 2019: https://www.laurentiuswonen.nl/ik-huur/reparatie-en-onderhoud/planmatig-onderhoud/breda/

Huurprijsbeleid 2019 – 2020

Huurprijsbeleid vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020. Voor meer informatie, klik op de links: - https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/Actions/Newsletter.aspx?messageid=40821&customerid=265510&password=enc_3733463541363144_enc#article1 - https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/01/29/huurprijsbeleid-voor-de-periode-1-januari-2019-tot-en-met-30-juni-2020?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=MG-digitaal  

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma. Bekijk hier het gehele artikel