Nieuws

Nieuws2017-02-26T22:40:11+00:00

Tip! Overzicht onderhoud 2019

Op de website van Laurentius Wonen staat een overzicht met de geplande onderhoudswerkzaamheden van 2019: https://www.laurentiuswonen.nl/ik-huur/reparatie-en-onderhoud/planmatig-onderhoud/breda/

Huurprijsbeleid 2019 – 2020

Huurprijsbeleid vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020. Voor meer informatie, klik op de links: - https://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/Actions/Newsletter.aspx?messageid=40821&customerid=265510&password=enc_3733463541363144_enc#article1 - https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/01/29/huurprijsbeleid-voor-de-periode-1-januari-2019-tot-en-met-30-juni-2020?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=MG-digitaal  

Algemene ledenvergadering 26 februari 2019

Beste leden, De volgende ledenvergadering is op 26 februari a.s. Locatie: ’t Houwke. Grote Houw 227 4817 RE Breda. Telefoon: 076 587 29 24 Tijd: 14.00 - 16:00 uur (uitloop tot 17.00 uur) Meld u zich op tijd aan!

Vroeg er op af Breda (snelle hulp bij betalingsproblemen)

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ [...]

De Huurderskoepel heeft met ingang van 7 juli 2018 nieuwe statuten

Tijdens een extra Algemene Leden Vergadering op 19 juni 2018 hebben de aanwezige leden ingestemd met de statutenwijziging. De nieuwe statuten zijn op 6 juli 2018 gepasseerd bij de notaris en vanaf dat moment rechtsgeldig. Deze nieuwe statuten zijn vanaf heden beschikbaar op onze website. Klik op bovenstaande link en u kent [...]

Hoe houden wij onze ledenadministratie up to date?

Beste leden,   Het is heel belangrijk dat de wijzigingen  in de ledenadministratie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij krijgen geen informatie van de woningcorporatie over mutaties binnen de ruim 8000 woningen. Uit het oogpunt van privacy kunnen zij ons helaas geen informatie verschaffen. Zodra wij weer een mailing versturen komen [...]

Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019

Met deze circulaire MG 2018-01 informeert het Ministerie allen over het huurprijsbeleid voor 2018, deels met ingang van 1 januari 2018 en deels met ingang van 1 juli 2018, tot en met 30 juni 2019 en de daarbij van toepassing zijnde parameters. De maximale huursomstijging voor woningcorporaties voor 2018 is 2,4% (inflatie [...]

Huurders positief over eigen corporatie, negatief over sector

Bijna twee derde van de huurders heeft een (zeer) positief beeld van hun eigen woningcorporatie. Het beeld van de corporatiesector als geheel is aanzienlijk negatiever. Slechts 15% denkt positief over de sector. Lees hier het volledige artikel van de Woonbond.

Tekort betaalbare huurwoningen senioren

Er is een tekort aan seniorenwoningen in de sociale sector, blijkt uit een uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Voor minimaal een kwart van de woningzoekenden is geen betaalbare woning beschikbaar, volgens het programma. Bekijk hier het gehele artikel  

Vraag naar sociale huurwoningen groeit

Steeds meer woningzoekenden doen een beroep op betaalbare huurwoningen, terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt. De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen gaat alleen maar toenemen. Steeds meer mensen hebben het financieel moeilijker gekregen en kunnen nauwelijks hun huur- en energierekening betalen. Ook wonen meer mensen in een huis waarvan de huur [...]