Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met de pilot Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer financieel ‘op de rit’ te krijgen. 

In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. In Breda zijn dat er ruim 13.000. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. Marianne de Brie, wethouder Werk en Inkomen ”Deze pilot zorgt ervoor dat er op tijd aandacht is voor betalingsproblemen. Mensen met beginnende betalingsproblemen worden actief opgespoord en benaderd. We willen immers met elkaar nog eerder grote financiële problemen voorkomen. Dat is belangrijk, want als je financiële zorgen hebt, dan doet dat wat met je. Dat zorgt voor stress. En dat leidt weer tot spanning binnen relaties en kan ziekteverzuim op de werkvloer tot gevolg hebben.

Zijn er kinderen in een gezin, dan is dat ook heel naar voor hen. Dat heeft gevolgen, denk dan aan het niet kunnen meedoen met activiteiten in de vrije tijd. Dan heb ik het nog niet eens over het maatschappelijke belang: immers maatschappelijke kosten voor schuldenproblematiek zijn hoog. Hoe eerder iemand met betalingsproblemen bekend is bij schuldhulpverlening, hoe makkelijker de oplossing en hoe lager de kosten.”

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de publicatie van Kredietbank West-Brabant https://www.kredietbankwestbrabant.nl/veelgestelde-vragen/vroeg-eropaf-breda