Het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius nodigt leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 11 oktober a.s. NB We beginnen dit keer om 19.30 uur.

Meld u uiterlijk 1 oktober aan via [email protected]. Hier kunt u ook punten voor de rondvraag indienen en bepaalde vergaderstukken vooraf opvragen.

De uitnodiging vindt u hieronder. Op de tweede pagina leest u de laatste nieuwsbrief van de HKL.

Uitnodiging algemene ledenvergadering